ปัญหา ความยากลำบาก เรื่องยาก ภาษาญี่ปุ่น

難事 แปลว่า
(難事 อ่านว่า なんじ[nanji])

ปัญหา ความยากลำบาก เรื่องยาก ภาษาญี่ปุ่น 難事

ตัวอย่างประโยค 難事 ภาษาญี่ปุ่น

しかし どんな難事件でも 必ず解決してしまう

ใส่ความเห็น