ขั้วโลกใต้ ภาษาญี่ปุ่น

南極 แปลว่า
(南極 อ่านว่า なんきょく[nan kyoku])

ขั้วโลกใต้ ภาษาญี่ปุ่น 南極

ตัวอย่างประโยค 南極 ภาษาญี่ปุ่น

君は南極にいるかもしれないだろ

ใส่ความเห็น