รูปแบบ โครงสร้าง กระบวนการจนสร้างเสร็จ ภาษาญี่ปุ่น

成り立ち แปลว่า
(成り立ち อ่านว่า なりたち[naritachi])

รูปแบบ โครงสร้าง กระบวนการจนสร้างเสร็จ ภาษาญี่ปุ่น 成り立ち

ตัวอย่างประโยค 成り立ち ภาษาญี่ปุ่น

このようにして あり得ない成り立ちの兄弟達は

ใส่ความเห็น