เท่าเทียม เข้าแถว เรียงราย ภาษาญี่ปุ่น

並ぶ แปลว่า
(並ぶ อ่านว่า ならぶ[narabu])

เท่าเทียม เข้าแถว เรียงราย ภาษาญี่ปุ่น 並ぶ

ตัวอย่างประโยค 並ぶ ภาษาญี่ปุ่น

ひとかどの人物は あの棚に並ぶ

ใส่ความเห็น