ราบรื่น ลื่น ภาษาญี่ปุ่น

滑らか แปลว่า
(滑らか อ่านว่า なめらか[nameraka])

ราบรื่น ลื่น ภาษาญี่ปุ่น 滑らか

ตัวอย่างประโยค 滑らか ภาษาญี่ปุ่น

ソースが滑らか

ใส่ความเห็น