ฟองคลื่น ภาษาญี่ปุ่น

波しぶき แปลว่า
(波しぶき อ่านว่า なみしぶき[Nami shibuki])

ฟองคลื่น ภาษาญี่ปุ่น 波しぶき

ตัวอย่างประโยค 波しぶき ภาษาญี่ปุ่น

波しぶき

ใส่ความเห็น