ยังสดๆร้อนๆ ประหนึ่งเห็นกับตา เห็นตำตา ภาษาญี่ปุ่น

生々しい แปลว่า
(生々しい อ่านว่า なまなましい[namanamashī])

ยังสดๆร้อนๆ ประหนึ่งเห็นกับตา เห็นตำตา ภาษาญี่ปุ่น 生々しい

ตัวอย่างประโยค 生々しい ภาษาญี่ปุ่น

何か生々しいものが… 肉と骨だ

ใส่ความเห็น