ครึ่งๆ กลางๆ ภาษาญี่ปุ่น

生半 แปลว่า
(生半 อ่านว่า なまなか[namanaka])

ครึ่งๆ กลางๆ ภาษาญี่ปุ่น 生半
(ความรู้)ครึ่งๆ กลางๆ ขาดความแน่ชัด ภาษาญี่ปุ่น 生半

ตัวอย่างประโยค 生半 ภาษาญี่ปุ่น

失礼じゃが どれも生半可で―

ใส่ความเห็น