ทำตัวเหลวไหล ขี้เกียจ ภาษาญี่ปุ่น

怠ける แปลว่า
(怠ける อ่านว่า なまける[namakeru])

ทำตัวเหลวไหล ขี้เกียจ ภาษาญี่ปุ่น 怠ける

ตัวอย่างประโยค 怠ける ภาษาญี่ปุ่น

なあ、最近アイツがちょっと落ち着いた からって、怠ける筈なんかねえだろう?

ใส่ความเห็น