การแสดงดนตรีสดๆ ภาษาญี่ปุ่น

生演奏 แปลว่า
(生演奏 อ่านว่า なまえんそう[na maen-sō])

การแสดงดนตรีสดๆ ภาษาญี่ปุ่น 生演奏

ตัวอย่างประโยค 生演奏 ภาษาญี่ปุ่น

じゃあ 生演奏して

ใส่ความเห็น