ผ้าเช็ดมือ ผ้าเช็ดปาก ภาษาญี่ปุ่น

ナプキン แปลว่า
(ナプキン อ่านว่า なぷきん[na pukin])

ผ้าเช็ดมือ ผ้าเช็ดปาก ภาษาญี่ปุ่น ナプキン

ตัวอย่างประโยค ナプキン ภาษาญี่ปุ่น

ナプキンの在庫調べを

ใส่ความเห็น