เอียง เฉียง ภาษาญี่ปุ่น

斜め แปลว่า
(斜め อ่านว่า ななめ[naname])

เอียง เฉียง ภาษาญี่ปุ่น 斜め

ตัวอย่างประโยค 斜め ภาษาญี่ปุ่น

ご機嫌斜めか? あはははっ。

ใส่ความเห็น