กลมกลืน คุ้นเคย ภาษาญี่ปุ่น

馴染む แปลว่า
(馴染む อ่านว่า なじむ[najimu])

กลมกลืน คุ้นเคย ภาษาญี่ปุ่น 馴染む

ตัวอย่างประโยค 馴染む ภาษาญี่ปุ่น

この計画に馴染むほど 良いものに思えてくる

ใส่ความเห็น