ต่อเนื่องเป็นเวลานาน ภาษาญี่ปุ่น

長続き แปลว่า
(長続き อ่านว่า ながつづき[naga tsudzuki])

ต่อเนื่องเป็นเวลานาน ภาษาญี่ปุ่น 長続き

ตัวอย่างประโยค 長続き ภาษาญี่ปุ่น

小金を手に入れた だが長続きはせず

ใส่ความเห็น