ม้านั่ง โซฟา เก้าอียาว ภาษาญี่ปุ่น

長椅子 แปลว่า
(長椅子 อ่านว่า ながいす[nagai su])

ม้านั่ง โซฟา เก้าอียาว ภาษาญี่ปุ่น 長椅子

ตัวอย่างประโยค 長椅子 ภาษาญี่ปุ่น

寝る為の長椅子を置き

ใส่ความเห็น