การถูกตัดออกจากกลุ่ม ภาษาญี่ปุ่น

仲間外れ แปลว่า
(仲間外れ อ่านว่า なかまはずれ[naka ma hazure])

การถูกตัดออกจากกลุ่ม ภาษาญี่ปุ่น 仲間外れ

ตัวอย่างประโยค 仲間外れ ภาษาญี่ปุ่น

私を仲間外れにしないでくれ

ใส่ความเห็น