พ่อค้าคนกลาง ภาษาญี่ปุ่น

仲買 แปลว่า
(仲買 อ่านว่า なかがい[naka ga i])

พ่อค้าคนกลาง ภาษาญี่ปุ่น 仲買

ตัวอย่างประโยค 仲買 ภาษาญี่ปุ่น

仲買人組合は…

ใส่ความเห็น