ต้นกล้า ต้นอ่อน ภาษาญี่ปุ่น

苗 แปลว่า
(苗 อ่านว่า なえ[nae])

ต้นกล้า ต้นอ่อน ภาษาญี่ปุ่น
นามสกุล ภาษาญี่ปุ่น

ตัวอย่างประโยค 苗 ภาษาญี่ปุ่น

これから名前を言うから 字を答えて

ใส่ความเห็น