การตกลงกันเป็นการภายใน ภาษาญี่ปุ่น

内定 แปลว่า
(内定 อ่านว่า ないてい[nai tei])

การตกลงกันเป็นการภายใน ภาษาญี่ปุ่น 内定

ตัวอย่างประโยค 内定 ภาษาญี่ปุ่น

内定二社。

ใส่ความเห็น