นกไนติงเกล ภาษาญี่ปุ่น

ナイチンゲール แปลว่า
(ナイチンゲール อ่านว่า ないちんげーる[nai-chin-ge ̄ru])

นกไนติงเกล ภาษาญี่ปุ่น ナイチンゲール

ตัวอย่างประโยค ナイチンゲール ภาษาญี่ปุ่น

ナイチンゲール

ใส่ความเห็น