ภรรยาผู้อื่น ภาษาญี่ปุ่น

内室 แปลว่า
(内室 อ่านว่า ないしつ[naishitsu])

ภรรยาผู้อื่น ภาษาญี่ปุ่น 内室

ตัวอย่างประโยค 内室 ภาษาญี่ปุ่น

そこは 御内室のお江様が 頼みの綱。

ใส่ความเห็น