ความเห็นที่ยังไม่เปิดเผย ความคิดภายในใจ ภาษาญี่ปุ่น

内意 แปลว่า
(内意 อ่านว่า ないい[na ī])

ความเห็นที่ยังไม่เปิดเผย ความคิดภายในใจ ภาษาญี่ปุ่น 内意

ตัวอย่างประโยค 内意 ภาษาญี่ปุ่น

将軍家のご内意を 伝えにまいった。

ใส่ความเห็น