หนองบึงที่เป็นโคลนลึก ภาษาญี่ปุ่น

泥沼 แปลว่า
(泥沼 อ่านว่า どろぬま[doronu ma])

หนองบึงที่เป็นโคลนลึก ภาษาญี่ปุ่น 泥沼

ตัวอย่างประโยค 泥沼 ภาษาญี่ปุ่น

同感だ 泥沼化する

ใส่ความเห็น