ลายจุด จุด ภาษาญี่ปุ่น

ドット แปลว่า
(ドット อ่านว่า どっと[dotto])

ลายจุด จุด ภาษาญี่ปุ่น ドット

ตัวอย่างประโยค ドット ภาษาญี่ปุ่น

しっかりな ドット じゃ!

ใส่ความเห็น