การอ่านเพื่อความเข้าใจ ภาษาญี่ปุ่น

読解 แปลว่า
(読解 อ่านว่า どっかい[dokkai])

การอ่านเพื่อความเข้าใจ ภาษาญี่ปุ่น 読解

ตัวอย่างประโยค 読解 ภาษาญี่ปุ่น

読解

ใส่ความเห็น