สถานการณ์สุดท้ายที่จวนเจียนจะ ภาษาญี่ปุ่น

土壇場 แปลว่า
(土壇場 อ่านว่า どたんば[do tanba])

สถานการณ์สุดท้ายที่จวนเจียนจะ ภาษาญี่ปุ่น 土壇場

ตัวอย่างประโยค 土壇場 ภาษาญี่ปุ่น

ついにUSAチーム 土壇場で 同点へと追いつきました

ใส่ความเห็น