พิธีฝัง การฝัง ภาษาญี่ปุ่น

土葬 แปลว่า
(土葬 อ่านว่า どそう[do-sō])

พิธีฝัง การฝัง ภาษาญี่ปุ่น 土葬

ตัวอย่างประโยค 土葬 ภาษาญี่ปุ่น

土葬じゃなくて 火葬なのか?

ใส่ความเห็น