การที่ฝนตกหนัก ภาษาญี่ปุ่น

どしゃ降り แปลว่า
(どしゃ降り อ่านว่า どしゃぶり[do shaburi])

การที่ฝนตกหนัก ภาษาญี่ปุ่น どしゃ降り

ตัวอย่างประโยค どしゃ降り ภาษาญี่ปุ่น

冗談でしょ どしゃ降りじゃない

ใส่ความเห็น