การอ่านจนจบ ภาษาญี่ปุ่น

読破 แปลว่า
(読破 อ่านว่า どくは[doku wa])

การอ่านจนจบ ภาษาญี่ปุ่น 読破

ตัวอย่างประโยค 読破 ภาษาญี่ปุ่น

サウナ建築やユリシーズ読破で 競う人は居ないから

ใส่ความเห็น