การเกิดความไม่สงบ ภาษาญี่ปุ่น

動乱 แปลว่า
(動乱 อ่านว่า どうらん[dō ran])

การเกิดความไม่สงบ ภาษาญี่ปุ่น 動乱

ตัวอย่างประโยค 動乱 ภาษาญี่ปุ่น

動乱は続いています

ใส่ความเห็น