ขอบคุณมาก ภาษาญี่ปุ่น

どうも有難う แปลว่า
(どうも有難う อ่านว่า どうもありがとう[dōmo arigatō])

ขอบคุณมาก ภาษาญี่ปุ่น どうも有難う

ตัวอย่างประโยค どうも有難う ภาษาญี่ปุ่น

どうも有難う

ใส่ความเห็น