โรคเส้นเลือดสมองโป่งพอง ภาษาญี่ปุ่น

動脈瘤 แปลว่า
(動脈瘤 อ่านว่า どうみゃくりゅう[dō myaku ryū])

โรคเส้นเลือดสมองโป่งพอง ภาษาญี่ปุ่น 動脈瘤

ตัวอย่างประโยค 動脈瘤 ภาษาญี่ปุ่น

外傷も動脈瘤もナシ

ใส่ความเห็น