อาณาจักรสัตว์ ภาษาญี่ปุ่น

動物界 แปลว่า
(動物界 อ่านว่า どうぶつかい[dō butsu kai])

อาณาจักรสัตว์ ภาษาญี่ปุ่น 動物界

ตัวอย่างประโยค 動物界 ภาษาญี่ปุ่น

動物界で 最も悲しみの表現に 優れているんだ

ใส่ความเห็น