ระยะทาง ครรลอง หนทาง ภาษาญี่ปุ่น

道程 แปลว่า
(道程 อ่านว่า どうてい[dō tei])

ระยะทาง ครรลอง หนทาง ภาษาญี่ปุ่น 道程

ตัวอย่างประโยค 道程 ภาษาญี่ปุ่น

これは長い道程でした

ใส่ความเห็น