(คนที่)จบจากโรงเรียนหรือสถาบันเดียวกัน ภาษาญี่ปุ่น

同窓 แปลว่า
(同窓 อ่านว่า どうそう[dō sō])

(คนที่)จบจากโรงเรียนหรือสถาบันเดียวกัน ภาษาญี่ปุ่น 同窓

ตัวอย่างประโยค 同窓 ภาษาญี่ปุ่น

内務大臣と同窓だ だろうな!

ใส่ความเห็น