ผู้คนที่ทำกิจกรรมร่วมกัน ภาษาญี่ปุ่น

同勢 แปลว่า
(同勢 อ่านว่า どうぜい[dō ze i])

ผู้คนที่ทำกิจกรรมร่วมกัน ภาษาญี่ปุ่น 同勢

ตัวอย่างประโยค 同勢 ภาษาญี่ปุ่น

井伊兵部少輔様ご同勢 内藤修理様 討ち死にに!

ใส่ความเห็น