องค์กรเดียวกัน บริษัทเดียวกัน ภาษาญี่ปุ่น

同社 แปลว่า
(同社 อ่านว่า どうしゃ[dō sha])

องค์กรเดียวกัน บริษัทเดียวกัน ภาษาญี่ปุ่น 同社

ตัวอย่างประโยค 同社 ภาษาญี่ปุ่น

同社では 同僚

ใส่ความเห็น