คุณลักษณะเหมือนกัน คุณสมบัติเหมือนกัน ภาษาญี่ปุ่น

同格 แปลว่า
(同格 อ่านว่า どうかく[dō kaku])

คุณลักษณะเหมือนกัน คุณสมบัติเหมือนกัน ภาษาญี่ปุ่น 同格

ตัวอย่างประโยค 同格 ภาษาญี่ปุ่น

俺は同格

ใส่ความเห็น