การบำรุงดูแลรักษาเส้นผมด้วยสารบำรุง ภาษาญี่ปุ่น

トリートメント แปลว่า
(トリートメント อ่านว่า とりーとめんと[tori ̄ to men to])

การบำรุงดูแลรักษาเส้นผมด้วยสารบำรุง ภาษาญี่ปุ่น トリートメント

ตัวอย่างประโยค トリートメント ภาษาญี่ปุ่น

トリートメントもな

ใส่ความเห็น