สั่งให้เอามาส่ง ภาษาญี่ปุ่น

取り寄せる แปลว่า
(取り寄せる อ่านว่า とりよせる[toriyoseru])

สั่งให้เอามาส่ง ภาษาญี่ปุ่น 取り寄せる

ตัวอย่างประโยค 取り寄せる ภาษาญี่ปุ่น

3日以内に例の雑誌を取り寄せるんだ いいな?

ใส่ความเห็น