เอาออกจนหมดเกลี้ยง ภาษาญี่ปุ่น

取り払う แปลว่า
(取り払う อ่านว่า とりはらう[toriharau])

เอาออกจนหมดเกลี้ยง ภาษาญี่ปุ่น 取り払う

ตัวอย่างประโยค 取り払う ภาษาญี่ปุ่น

全能なる神よ 邪念を取り払う

ใส่ความเห็น