ปรับอารมณ์ แก้ไขใหม่ ภาษาญี่ปุ่น

取り直す แปลว่า
(取り直す อ่านว่า とりなおす[torinaosu])

ปรับอารมณ์ แก้ไขใหม่ ภาษาญี่ปุ่น 取り直す

ตัวอย่างประโยค 取り直す ภาษาญี่ปุ่น

免許を取り直す

ใส่ความเห็น