เลือกออกมา เอาออกมา ภาษาญี่ปุ่น

取り出す แปลว่า
(取り出す อ่านว่า とりだす[toridasu])

เลือกออกมา เอาออกมา ภาษาญี่ปุ่น 取り出す

ตัวอย่างประโยค 取り出す ภาษาญี่ปุ่น

取り出すのよ! 早く!

ใส่ความเห็น