ติดตามเก็บเงิน แต่งตั้ง เก็บ(ภาษี) ภาษาญี่ปุ่น

取り立てる แปลว่า
(取り立てる อ่านว่า とりたてる[toritateru])

ติดตามเก็บเงิน แต่งตั้ง เก็บ(ภาษี) ภาษาญี่ปุ่น 取り立てる

ตัวอย่างประโยค 取り立てる ภาษาญี่ปุ่น

彼はお前のイカサマに掛けてた! そして俺からも取り立てる気だ!

ใส่ความเห็น