เล้าไก่ กรงไก่ ภาษาญี่ปุ่น

鳥小屋 แปลว่า
(鳥小屋 อ่านว่า とりごや[tori go ya])

เล้าไก่ กรงไก่ ภาษาญี่ปุ่น 鳥小屋

ตัวอย่างประโยค 鳥小屋 ภาษาญี่ปุ่น

鳥小屋を作ってるんだ

ใส่ความเห็น