รื้อ ดึง(ทำให้ขาด) ทำลาย ภาษาญี่ปุ่น

取り壊す แปลว่า
(取り壊す อ่านว่า とりこわす[torikowasu])

รื้อ ดึง(ทำให้ขาด) ทำลาย ภาษาญี่ปุ่น 取り壊す

ตัวอย่างประโยค 取り壊す ภาษาญี่ปุ่น

一週間以内に 取り壊す

ใส่ความเห็น