จับคู่(แข่งขัน) เข้าคู่กัน แก้ไข(ปัญหา) ภาษาญี่ปุ่น

取り組む แปลว่า
(取り組む อ่านว่า とりくむ[torikumu])

จับคู่(แข่งขัน) เข้าคู่กัน แก้ไข(ปัญหา) ภาษาญี่ปุ่น 取り組む

ตัวอย่างประโยค 取り組む ภาษาญี่ปุ่น

1961年4月 ソ連が 有人の軌道周回に取り組む

ใส่ความเห็น