ลงมือ เริ่มต้น ภาษาญี่ปุ่น

取りかかる แปลว่า
(取りかかる อ่านว่า とりかかる[torikakaru])

ลงมือ เริ่มต้น ภาษาญี่ปุ่น 取りかかる

ตัวอย่างประโยค 取りかかる ภาษาญี่ปุ่น

家だよ。ガブリエルと 課題に取りかかるところ

ใส่ความเห็น