ธาตุธอเรียม ภาษาญี่ปุ่น

トリウム แปลว่า
(トリウム อ่านว่า とりうむ[tori umu])

ธาตุธอเรียม ภาษาญี่ปุ่น トリウム
โซเดียม ภาษาญี่ปุ่น ナトリウム

ตัวอย่างประโยค トリウム ภาษาญี่ปุ่น

ほら ナトリウム炭酸塩だ

ใส่ความเห็น