เครื่องส่ง ภาษาญี่ปุ่น

トランスミッター แปลว่า
(トランスミッター อ่านว่า とらんすみったー[tora n su mitta ̄])

เครื่องส่ง ภาษาญี่ปุ่น トランスミッター

ตัวอย่างประโยค トランスミッター ภาษาญี่ปุ่น

僕がセットアップした 新しいトランスミッターだよ

ใส่ความเห็น